Prosessi

Lähiöpartnerit tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun lähiöiden saneerausikäisille taloyhtiöille. Lähiöpartnereiden ryhmäytymismallissa useamman taloyhtiön kattavalla saneerausurakalla nostetaan koko asuinalueen arvoa ja viihtyvyyttä useamman kohteen samanaikaisella saneerauksella ja tuodaan tehokkuutta niin suunnitteluun, rahoitukseen kuin urakan toteutukseen. Ryhmäytyminen tuo myös mahdollisuuden kohteen asukkaille löytää omaan elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteen sopiva asumisratkaisu omalta alueelta tai omasta tutusta taloyhtiöstä. Lähiöpartnerit tarjoavat tämän kokonaisvaltaisen ratkaisun yhdessä luotettavien ja ammattitaitoisten yhteistyökumppaniensa kanssa.

Ryhmän etsiminen

Tiedotustapahtuma valittujen talojen osakkaille / asukkaille. Lähiöparnerit auttavat löytämään juuri teidän alueellenne sopivan ratkaisun sellaisessa muodossa, että se helpottaa kaikkien ryhmäytymisessä mukana olevien taloyhtiöiden päätöksentekoa. Lähiöpartnereiden infotilaisuudessa pyritään vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, oli sitten kyse ryhmäytymisestä, rahoituksesta tai mistä tahansa muusta urakkaan liittyvästä asiasta.

Esiselvitys

Esiselvityksessä Lähiöpartnerit antavat kustannusarvion, rahoituslupauksen, energiaratkaisut, mahdollisen lisärakentamisen ratkaisut, korjauskohteet vaihtoehtoineen ja tämä on veloitukseton, jos esiselvityksen perusteella tehdään esisuunnittelusta sopimus. Jos esiselvitys ei johda sopimukseen, taloyhtiö(t) saa(vat) kuitenkin edullisesti käyttöönsä esiselvitysmateriaalin, jonka perusteella voi tehdä myöhemmin päätöksiä. Esiselvitys on siis itsessäänkin rahan arvoinen asukkaille ja osakkaille.

Esisuunnittelu

Seuraavassa vaiheessa tehdään esisuunnittelu, jota lähdetään toteuttamaan sopimuksen jälkeen. Suunnittelu toteutetaan yhdessä urakoitsijan kanssa, mikä tekee suunnittelusta tehokkaampaa ja nopeampaa, eikä itse urakan aikana tarvitse tehdä muutoksia suunnitelmiin. Usein muutoksia tulee varsinkin silloin, kun suunnittelu ja urakointi eivät ole alusta saakka tuoneet omaa asiantuntemustaan suunnitteluun. Myös aikataulut urakan toteutusta varten saattavat muuttua vielä, kun suunnitelmat ja urakoitsija kohtaa. Lähiöpartnereiden mallissa tavoitteena on saada kaikki urakan osapuolet alusta asti saman pöydän ääreen.

Tarjoushinta

Suunnitelman jälkeen urakoitsija tekee tarkat tarjouslaskelmat, jonka perusteella urakkaa voidaan lähteä toteuttamaan esisuunnitelman mukaan. Esisuunnitelman ja tilaajan yhdessä urakoitsijan kanssa tekemien tarkennusten pohjalta voidaan toteuttaa juuri sellainen urakka, joka sopii tilaajien ja kohteiden tarpeisiin parhaiten.

Esisopimus

Työsuunnitteluvaiheessa tehdään lopulliset suunnitelmat sisältäen kaiken aina rahoituksesta ja urakasta asunnonvaihtoon ja ”evakkoasumiseen” asti. Kiinteistönvälittäjät ovat myös mukana auttamassa sellaisten asuntojen myynnissä, joiden osakkaat päätyvät siirtymään muualle asumaan. Tavoitteena on saada asuminen järjestettyä kaikkien kannalta mahdollisimman joustavasti ja helposti.

Työsuunnittelu, asumisen järjestelyt, rahoituksen varmistus, logistiikka.

Lopullisen urakkasopimuksen solmimisen jälkeen urakkaa lähdetään toteuttamaan sopimusten mukaisesti.

Urakka ja vastaanotto sekä takuuaika

Urakan valmistuttua alkaa takuuaika, jonka aikana ennakoivaa kiinteistön ylläpitoa voi hoitaa Korjauspartnerit. Tällöin ylläpito on luonnollista jatkumo jo suunnitteluvaiheen alusta alkaen. Ennakoivalla kunnossapidolla ja oikea-aikaisilla saneerauksilla estetään hätäkorjausten lisääntyvä määrä, pidetään asuntojen asuinviihtyvyys ja tekninen toimivuus riittävällä tasolla ennen suurien saneerausten aloittamista ja korjataan ennen kuin vahinko tapahtuu.

Lähiöpartnerit tarjoavat kokonaisvaltaisen ratkaisun yksittäisestä taloyhtiöstä alkaen tarvittaessa jopa usean taloyhtiön kokonaisuuksiin, kun tarvitaan huoleton ja luotettava kumppani. Yhdessä urakoitsijan kanssa toteutettu suunnittelu, pankin kanssa urakkakohteisiin ja niiden tarpeisiin sovitettu rahoitus sekä asumisen järjestäminen, niin urakan aikana kuin sen jälkeen, luovat pohjan asukkaan kannalta turvalliseen ja luotettavaan ratkaisun. Tavoitteena on nostaa kohteen arvoa, tuoda asumismukavuus nykyaikaan, mutta samalla kuitenkin tehostamalla kiinteistön energian käyttöä.

01

ASUNTO OY PORTHANINHOVI Teimme kumppanuusmallilla linjasaneerausta ja yleisten tilojen kehittämistä.
Lue Lisää...

02

HEPOKULTA Korjauspartnerit toteuttaa Turun Hepokullan ryhmäprojektina kohteiden saneerauksen.

03

Lisää kohteita tulossa!

04

Lisää kohteita tulossa!