Lähiöpartnerit

En pålitlig och saneringsexpert

Renoveringssamarbete

Renoveringssamarbetet innebär att flera fastighetsbolag med byggnader i samma bostadsområde går ihop för att gemensamt genomföra renoveringsprojekt.

ansvarsfullhet

Den lösning som Lähiöpartnerit erbjuder innebär ett fullständigt ansvarstagande; från projektplanering och finansiering, genom såväl projektutförande som vidare till underhåll efter att projektet avslutats.

finansiering

Många husbolag kan ha svårt att få finansiering ensam till och med i större städer.

boendelösningar

Genom renoveringssamarbete erbjuder Lähiöpartnerit hjälp för flexibla bostadsbyten i samband med renoveringsprojekt, samt för tillfälliga boendelösningar medan renoveringsarbeten pågår.

grundorsak

För många fastigheter byggda på 1970-talet aktualiseras nu behovet av många omfattande reparationer. Stora delar av bestånden byggda på 1960-talet är i behov av fortsatta åtgärder. Samtidigt börjar det vara dags att planera för renoveringar även för fastigheter uppförda på 1980-talet. 

Dessutom sjunker åldersavdragen på ersättningar från försäkringsbolagen, samtidigt som premierna stiger, för dåligt underhållna byggnader. Det innebär att fastighetsbolag riskerar att värderas lågt och de kan därmed ha svårt att få banklån till alla nödvändiga renoveringar de ställs inför.

Lähöpartnerit erbjuder en lösning till detta.

PROCESS

Lähiöpartnerit erbjuder en helhetslösning för renovering av fastigheter i flerbostadsområden.

Genom Lähiöpartnerits renoveringssamarbeten kan flera fastighetsbolag i ett område gå ihop och därmed planera, finansiera och genomföra renoveringsprojekt i större skala, vilket höjer värdet på alla områdets bostäder.

Lähiöpartnerit erbjuder denna helhetslösning tillsammans med pålitliga och professionella samarbetspartners.

01

ASUNTO OY PORTHANINHOVI Teimme kumppanuusmallilla linjasaneerausta ja yleisten tilojen kehittämistä.
Lue Lisää...

02

HEPOKULTA Korjauspartnerit toteuttaa Turun Hepokullan ryhmäprojektina kohteiden saneerauksen.

03

Lisää kohteita tulossa!

04

Lisää kohteita tulossa!

kostnadskalkylator

Med vår kostnadskalkylator kan du få en uppskattning på ditt husbolags och din bostads kostnader. Kalkylatorns beräkningar är uppskattningar. En noggrannare beräkning på kostnaderna får du då förstudien är gjord.

Kontakta oss för ytterligare information!