Process

Lähiöpartnerit erbjuder en helhetslösning för enskilda fastighetsbolag men även renoveringssamarbeten för flera fastighetsbolag som tillsammans vill ha en flexibel och pålitlig samarbetspartner. Den projektplan som upprättas tillsammans med den utförande entreprenören, finansieringslösningen som tillsammans med banken skräddarsys för projektet och smidiga boendelösningar både under och efter projektet skapar trygghet för de boende. Målet är att höja bostädernas värde, modernisera boendet och samtidigt effektivisera byggnadens energiförbrukning.

Hitta din grupp

Infotillfälle för utvalda husbolag/aktieägare. Lähiöpartnerit hjälper till att hitta de lösningar som lämpar sig för ert bostadsområde med ett sådant format som underlättar beslutsfattandet i de utvalda husbolagen. Lähiöpartnerit hjälper er att nå fram till en lösning som passar just er. Vi strävar efter att besvara alla eventuella frågor direkt under informationsmötet, oavsett om de rör renoveringssamarbetsformen, finansiering eller andra projektrelaterade frågor.

Förstudie

I den förstudie som Lähiöpartnerit erbjuder, och som är kostnadsfri vid preliminär beställning, gör vi en uppskattning av kostnader, utreder finansieringsmöjligheter, föreslår lösning för energisystem och eventuella tilläggsbyggnader samt föreslår renoveringsmetoder inklusive alternativ. Om förstudien inte leder till beställning får fastighetsbolagen tillgång till förstudien, som kan fungera som grund för beslut i ett senare skede. Förstudien har ekonomiskt värde för såväl de boende som för fastighetsägarna.

Preliminär projektplan

I nästa steg upprättas den preliminära projektplan som ska verkställas efter inkommen beställning och avtalsskrivning. Planen utformas tillsammans med den utförande entreprenören, vilket ger en effektiv planeringsprocess, resulterar i en realistisk och hållbar projektplan samt minimerar antalet ändringar under projektets gång. Om inte den utförande entreprenören deltar i projektplaneringen leder det ofta till omfattande justeringar av projektplanen under arbetets gång. Också tidplanen för projektet kan behöva ändras i efterhand om inte alla projektets aktörer kommer till tals redan under planeringsskedet.

Anbudspris

När projektplanen är klar gör den utförande entreprenören detaljerade anbudsberäkningar och avtal kan tecknas. Därefter kan projektet genomföras enligt projektplanen. Utifrån den preliminära projektplan som tagits fram, kompletterad med specifikationer som gjorts av entreprenören i samråd med kunden, kan ett projekt som passar just kundens och fastigheternas behov genomföras.

Preliminärt avtal

I arbetsplaneringen upprättas sedan de slutgiltiga planerna, som omfattar allt från finansiering och entreprenad till bostadsbyten och tillfälliga boenden. Fastighetsförmedlare hjälper till att sälja sådana bostäder vars ägare vill flytta. Målet är att göra eventuella nödvändiga förändringar så smidiga och enkla som möjligt för de boende.

Planering av arbete, boendearrangemang, säkring av finansiering, logistik.

När avtal tecknats med den utförande entreprenören fastställs den tidigare preliminära projektplanen och arbetet påbörjas.

Entreprenad, mottagning och garantitid

När renoveringsprojektet är avslutat påbörjas garantitiden. Under den här tiden kan Korjauspartnerit fungera som underhållspartner. På det sättet tar underhållsarbetet vid på ett naturligt sätt efter att projektet avslutats. Genom att proaktivt underhålla fastigheterna och utföra nödvändiga renoveringar i tid, minskar behovet av akuta åtgärder. Trivseln och tekniska funktioner hålls på en jämn och hög nivå ända tills det återigen är aktuellt med större renoveringar.

Lähiöpartnerit erbjuder en helhetslösning för enskilda fastighetsbolag men även renoveringssamarbeten för flera fastighetsbolag som tillsammans vill ha en flexibel och pålitlig samarbetspartner. Den projektplan som upprättas tillsammans med den utförande entreprenören, finansieringslösningen som tillsammans med banken skräddarsys för projektet och smidiga boendelösningar både under och efter projektet skapar trygghet för de boende. Målet är att höja bostädernas värde, modernisera boendet och samtidigt effektivisera byggnadens energiförbrukning.

01

ASUNTO OY PORTHANINHOVI Teimme kumppanuusmallilla linjasaneerausta ja yleisten tilojen kehittämistä.
Lue Lisää...

02

HEPOKULTA Korjauspartnerit toteuttaa Turun Hepokullan ryhmäprojektina kohteiden saneerauksen.

03

Lisää kohteita tulossa!

04

Lisää kohteita tulossa!